Užduotis - sukurti šūkį ir vizualą RIMI Oral Care kampanijai, nepamirštant, kad ir daržovės yra kasdienės dantų priežiūros dalis. Norėjome spalvingo ir nuotaikingo vaizdo, kuriame būtų šiek tiek humoro, lengvumo, kad RIMI Oral Care kampanija nebūtų siejama su skausmingais ar nemaloniais patyrimais bei neužbrėžtų sunkiai įveikiamų tikslų. Paprasta, pozityvu, tinka kiekvienam.
The task was to create Slogan ant Visual fro RIMI ORAL CARE campaign, keeping in mind that vegetables are a big part of our daily oral care too. We wanted to make colourful and uplifting visual, with a bite of humour, so to apart the Campaign from any negative and painful experiences and do not show "unachievable". Simple, positive and for everybody.

Client: RIMI LIETUVA