Cover for the album and leading single "Nieko nereikia"

Our hero: Tomas Sinicki
Entrepreneur
Musician
Activist